canlı destek

Değerli Görsel İletişim Tasarımı Aday Öğrencimiz,

Hepinize katılacağınız öğrenci yerleştirme sınavları ve yerleştirme sürecinde başarılar diliyoruz.

 

Hedeflerimiz

Sanat, teknoloji ve bilimin temelinde her geçen gün büyüyerek gelişen Fakültemizin en temel misyonu, kültürel değerleri koruyan, çağdaş sanat anlayışı çerçevesinde ve disiplinlerarası yaklaşımla özgün projeler üreten üstün nitelikli bireyler yetiştirmektir. Bu doğrultuda bilim, sanat ve tasarım alanında ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen, sanatsal tasarımlara öncülük eden, yenilikçi, gelişime açık, çağdaş, uluslararası standartlarda eğitim veren bir fakülte olmak başlıca hedefimizdir.

 

Eğitim amaçlarımız

2018-2019 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini alan Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nün temel amacı; öğrencilerin sahip olması gereken entelektüel birikimi teorik derslerle öğrenmeleri, uygulamalı dersler aracılığıyla da görselleştirebilmelerini sağlamaktır. Teorik ve uygulamalı derslerin içerikleri kuramsal bilgiyi pratik uygulamalarla harmanlayıp, yeni nesil iletişim araçlarını kullanarak geleceğin tasarımcılarını yetiştirmek amacıyla oluşturulmuştur. Bölümün temel hedefi, akademik yapısı ile sanatsal alanlara katkı sağlayacak lisans öğrencileri yetiştirmek ve aynı zamanda uzman, nitelikli işgücünü sektöre sağlamaktır.

 

YKS Puanlarımız

Görsel İletişim Tasarımı bölümümüz SÖZEL puan türü ile öğrenci almaktadır. Kontenjanımız 60+2 olup, 2020 yılı taban puan 366,80553, tavan puan ise 435,01217 dir. Bölümümüz Yükseköğretim Atlası 2020 verilerine göre, hem taban hem de tavan puanda Devlet Üniversiteleri arasında 1. Sırada yer almaktadır. Yetenek sınavı uygulanmamaktadır. Öğrenim dili Türkçe ve süresi 4 yıldır.

 

Öne Çıkan Özelliklerimiz

Eğitim-öğretime ilk yılında tam kontenjanla başlaması, taban-tavan puanlarda üst sıralarda yer alması (2018 ve 2019 yıllarında taban puanda devlet üniversiteleri 1.’si ve 2020 yılında tavan ve taban puanda devlet üniversiteleri 1.’si ) akademik kadromuzun genç ve kariyer planlamasında yeniliklere, gelişime açık olması öne çıkan niteliklerimiz arasındadır.

 

Ulusal ve Uluslararası Dolaşım Olanaklarımız

Bölümümüz Bologna süreci kapsamında Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) çerçevesine uyumludur. ERASMUS Plus kapsamında Çek Cumhuriyeti, Litvanya ve Bulgaristan ile ikili anlaşmaların olduğu sanat alanında değerli üniversitelerle öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliğine etkin şekilde katılmaktadır.

 

Mezunların İş Olanakları

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü'nden mezun olan öğrenciler, kazandıkları disiplinlerarası yaklaşımla yaratıcı beceriler ve yeni iletişim teknolojilerine hâkim nitelikleriyle, iletişim tasarımı sektörünün pek çok alanında çalışma olanağı kazanabilirler. Başta reklam, film ve video yapım şirketleri olmak üzere çoklu ortam, animasyon, pazarlama ile grafik tasarım şirketlerinde içerik üreticisi/tasarımcı olarak bulunabilirler. Ayrıca öğrencilerimiz lisans eğitimlerinin ardından, yüksek lisans ve doktora programlarına devam ederek akademik alanda da kariyer gelişimini sürdürebilirler.

 

Eğitim Süreci

Bu bölümün eğitiminde öğrenciler; tasarım prensiplerine odaklı yaratıcı problem çözme, görsel düşünme, güçlü ve etkili iletişim becerileri kazanma, içerik geliştirme/kavramsal düşünme, kurum kimlik tasarımı oluşturma, marka yaratım süreci ile reklam ortamlarının tasarımı ve kullanımı üzerine odaklanmaktadır. Bu nedenle öğrencilerin yaratıcı metin, görüntüler, hareket ve ses gibi iletişim araçlarını yeni medya, televizyon, bilgisayar, akıllı mobil iletişim araçları, arayüz/etkileşim tasarımı, basılı ürünler ve tüm iletişim mecralarında kullanmaları üzerine bir öğretim süreci uygulanmaktadır.

 

Eğitim Süreci Önerileri

Görsel İletişim Tasarımı bölümünde 4 yıl boyunca eğitim alacak öğrencilerin uygulamalı derslerinde kullanılmak üzere, kendilerine ait bir bilgisayar ve fotoğraf makinesi donanımlarını edinmeleri tavsiye edilmektedir. Bu donanımların tasarım uygulamalarına yönelik yazılımları taşıyacak kapasitede olması önemlidir.

 

Öğrencimize Hangi Olanakları Sunuyoruz?

Fakültemizin öğrencilerimize sunduğu sosyal ve kültürel olanaklar konusunda detaylı bilgiyi üniversitemiz web sayfası üzerinde, kampüs yaşamı başlığı altında bulabilirsiniz.

https://ege.edu.tr/tr-0/anasayfa.html#

Eğer arzu ederseniz Fakültemizi randevu alarak bizzat ziyaret edebilir ve bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

İletişim Bilgilerimiz:

Ege Üniversitesi Rektörlüğü 50. Yıl Köşkü Gençlik Caddesi No:12 35040 Bornova-İZMİR

Telefon :  0 232 311 25 00

Faks      :  0 232 311 43 46

E-Posta  :  gstm@mail.ege.edu.tr

Instagram: @ege_gstmf

Twitter: @GSTMEge

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ