Çerez Örnek

Hem-Dem


 

Fakültemiz, akademik personel ve öğrencileri T.C İzmir Valiliği Bornova Nevvar Salih İşgören Huzurevi’nde “HEM-DEM” sosyal sorumluluk projesini başarıyla tamamladılar.

Fakültemiz Görsel İletişim Tasarımı öğrencileri Bornova Nevvar Salih İşgören Huzurevi’nde yaşamlarını sürdüren yaşlı bireyleri haftanın belirli günlerinde ziyaret edip; yaşlılar ile tanışmışlar ve onların yaşam hikâyelerini dinleyip fotoğraflarını çekmişlerdir.

Proje ismindeki “Hem-Dem” ifadesindeki Hem; birlikteliği, beraberliği çağrıştırırken, Dem; soluk, nefes, zaman anlamlarına gelmektedir. Birlikte nefes almak, aynı zamanda yaşamak anlamları bulunan “Hem-Dem” ismi genç nesil ve yaşlı bireylerin aralarındaki bağın bu proje ile güçleneceğinin göstergesidir. 

Yaşlı bireylerimizin canlı birer tarih ve kültürel bellek oldukları bilincinden hareket edilerek, bu birikimin genç kuşaklardan diğer kuşaklara aktarımının sağlanması bu projenin en önemli kazanımı olarak düşünülmektedir. Yaşlı bireylerimizin hayat hikâyelerinin genç bireyler tarafından kaleme alınması ve onların bir günlerinden kesitlerin doğrudan bir şekilde fotoğraflara aktarılmasında fotoğrafın hatırlatma ve anları taze tutma gibi özelliklere sahip olması bu amaca manevi olarak destek vermektedir.

"Hem-Dem" yani birlikte nefes almanın aynı çatının altında bulunarak paylaşımda bulunabilmenin yolunu fotoğraf yoluyla sağlamaktadır. İletişim kuran yani dolayısıyla birbirini dinleyen empati kurabilen iki farklı kuşağın paylaşımları bu noktada oldukça önemlidir.

Online sergi linki
 
Sergi Açılışının Youtube Kaydı

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

       

 

       

 

       

 

       
           

 

       

 

       
       
       
       
         

 

 

 

      

    

 

  

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ