Çerez Örnek

RESİM BÖLÜMÜ

Resim Bölümünde uygulanacak eğitim programı; sanatın temel bilgi ve becerileriyle ilgili temel sanat eğitimi, görsel algı­lama, renk, anatomi, uygulama, felsefe ve sanat tarihi gibi derslerle felsefi yorumsamacı geleneğin tartışmalarına yakından bakmayı amaçlamaktadır. Türk Sanatı, Çağdaş Türk Resmi ve çağdaş sanatın yorumları gibi kuramsal derslerin yanında mitoloji, göstergebilim dersleri aracılığıyla sanat eserlerinin incelenmesi ile altında yatan felsefi problemleri araştırmayı da içermektedir. Bununla birlikte, öğretim süresince devam edecek atölye derslerinde çeşitli teknikler öğretilirken, öğrencinin sanat eseri yaratma ve çözümleme yetilerini gelişti­recek uygulamaların yapılması planlanmaktadır.

Fakültemizin Resim Bölümü bünyesinde Resim Anasanat Dalı kurulmuştur. Bu dalda sanatçı adaylarının yapıcı ve yaratıcı güçleri ile yaratıcılığın temeli olan sezgi gücünü geliş­tirmeyi, nesneler ve arasındaki ilişkileri yorumlayabilmeyi amaçlayarak sanatın doğasını ve mantığını sezdirmek için gerekli kültürü kazandıracak eğitim verilmesi amaçlanmaktadır. Program, estetik değerlere sahip, çağdaş ve geleneksel sanatı disiplinlerarası bir bakış açısıyla kavrayabilen, bireysel alanın yanında ekip çalışmalarında da başarıyı hedefleyen donanımlı, araştırmacı, özgün sanatçılar ve sanat insanları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

                                                                                                                         

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ