Çerez Örnek

DEKANIN MESAJI

 

 

Prof. Dr. Alev Fatoş PARSA

Kurucu Dekan

Sanat, tasarım ve mimarlık; yaşamın tam da merkezinde yer alan bu üç temel kavram günümüzde sanat, teknoloji ve bilimin temelinde her geçen gün büyüyerek gelişiyor. Artık modern kent yaşamında mimari yapılara, farklı tasarım ürünlerine ve sanat eserlerine değmeden yaşamak mümkün değil. Ege Üniversitesi’nin bu farkındalıkla yola çıktığı Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bölgenin en köklü üniversitesinin önemli ve özgün bir değeridir.

Sanat, tasarım ve mimarlık sektörü gibi yaratıcı alanlarda eğitim verilerek, nitelikli üretim yapacak bilgi ve donanıma sahip elemanların yetiştirilmesi hedefiyle kurulan Fakültemizde dört temel bölüm bulunmaktadır. Evrensel düşünce ve değerlere sahip, sorunlara analitik yaklaşabilen, insan ve topluma öncelik veren, yaratıcı ve yenilikçi ürünler tasarlayarak bilgisayar ve enformasyon teknolojilerini tasarım süreçlerine uygulayabilen, mesleki sorumluluk ve özgüvene sahip bireyler yetiştirmek ise en büyük arzusudur. Üniversitemizin köklü birikimi ile Fakültemiz programları bu bilgi ve birikimi pratiğe aktarmanın yöntem ve araçlarını sunmaktadır. Bu amaç doğrultusunda yetkin akademik kadrosu, özenli ve güncel müfredatı ile hazırlanan güçlü programlarımız geleceğin mimar, tasarımcı ve sanatçı adaylarını beklemektedir.

Bu anlamda öğrencilerimizi, hareket halindeki tüm evrenin insan, zaman ve mekân bilinciyle sanat, tasarım ve mimarlık sürecine dahil olmaya; birlikte üretmeye davet ediyoruz.

 

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ