EGE ÜNİVERSİTESİ

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Tarihçe

11 Nisan 2012 tarihinde kurulan Fakülte, 8 Nisan 2016 tarihli karar ile "Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mi­marlık Fakültesi" adını almıştır.

Fakültenin kuruluş amacı; ülkemizin sanat, tasarım ve mimari po­tansiyeli ile birikimini gelenek ve geleceği birleştirecek şekilde, profesyonel bilgi birikimine dayalı eğitim-öğre­tim anlayışı içinde, insanlık mirası ve değerlerine sahip, öz­güveni yüksek, yaratıcı, yenilikçi, tasarım ve sanatsal alan­larda faaliyet gösteren, ulusal ve uluslararası düzeyde yarışabilen, milli kültür ve sanata sahip çıkan, gelişime açık, girişimci, eserlerini özgün bir şekilde sunabilen ve ekip çalışmasına uygun bireyler yetiştirmektir.

Bu hedefler doğrultusunda; bilim, sanat ve teknolojiyi bir araya getirerek ulusal kalkınmaya destek olan yaratıcı, paylaşımcı kadroları oluşturmak, bilime ve sanata ulus­lararası düzeyde katkıda bulunacak araştırmalar yapmak, bu araştırmaları yürütecek kadroları yetiştir­mek ve sürdürülebilirliğini sağlamak Fakültenin diğer amaçları arasında yer almaktadır. Fakülte bünyesinde Görsel İletişim Tasarımı, Grafik Tasarımı, Resim, Mimarlık ve Gele­neksel Türk Sanatları bölümleri kurulmuştur. Resim Bölümü bünyesinde Resim Anasanat Dalı, Mimarlık Bölümü bünyesinde Restorasyon Anabilim Dalı, Geleneksel Türk Sanat­ları Bölümü bünyesinde ise Tezhip Anasanat Dalı kurulmuştur. Kurulan bu bölümlere önümüzdeki gelecek eğitim-öğretim yılında öğ­renci alımı planlanırken, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ise 2018-2019 yılında 62 öğrenci ile eğitim-öğretim hayatına başlayacaktır.