Çerez Örnek

Tarihçe

 
1971 yılında Ege Üniversitesi Senatosu’nun aldığı prensip kararıyla pek çok yüksekokul kurulması planlanmış ve bunlar arasında Güzel Sanatlar Yüksekokulu da yer almıştır. Kadro ihtiyacı, akademik teşkilat, yönetmelikler vb. pek çok konuda araştırmalar yapan bir komisyonun kurulmasıyla yapılan çalışmalar sonucu hazırladıkları rapora dayanarak 1975 yılında Güzel Sanatlar Fakültesi Üniversitemiz bünyesinde kurulmuştur.
 
Senato toplantılarında Mühendislik Bilimleri Fakültesi’ne bağlı bulunan Mimarlık Akademisi’nin Güzel Sanatlar Fakültesi’ne dönüştürülerek, kadrolarının buraya aktarılması ve ilgili çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla kurulan komisyonlar da alınan kararlara göre; 02 Eylül 1975 tarihindeki senato toplantısında Mühendislik Bilimleri Fakültesi’nden dört profesör (Prof. Dr. Mükerrem Usman Anabolu, Prof. Dr. Rauf Beyru, Prof. Dr. Semih Kavalalı, Prof. Dr. Sait Yaşar) ve iki doçentin (Doç. Dr. Ayla Arel ve Doç Dr. Doğan Tuna) atamaları gerçekleştirilmiştir. Bu öğretim üyelerinin oluşturduğu Fakülte Kurulu ile Dekanlığa Prof. Dr. Rauf Beyru’yu seçilmiş ve 23 Eylül 1975 tarihinde Çevre Tasarımı ile Biçimsel Sanatlar Bölümü kurulmuştur. 23 Mart 1976 yılında ise bu bölümlere Ses ve Gösteri Sanatları Bölümü eklenmiştir. Güzel Sanatlar Fakültesi Eylül 1975 tarihinde faaliyete geçerek İzmir Alsancak Stadyumu yanındaki binada eğitim-öğretim hizmetini vermeye başlamıştır.
 
20 Temmuz 1982’de yürürlüğe giren 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Bu süreç içinde Tiyatro-Müzik, Sinema-Televizyon, Şehir Plancılığı, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Tarihsel Çevre, Araştırma-Koruma ve Restorasyon Bölümleri açılmış ve toplamda 305 öğrenci mezun olmuştur.
 
Günümüzde ise 11 Nisan 2012 tarihinde Ege Üniversitesi bünyesinde tekrar kurulan Güzel Sanatlar Fakültesi, 8 Nisan 2016 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi adını almıştır. Görsel İletişim Tasarımı, Resim, Mimarlık ve Geleneksel Türk Sanatları Bölümleri kurulmuş; 2018-2019 öğretim yılında ise Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ilk öğrencilerini 60+2 kontenjan ile alarak aktif eğitim-öğretim yaşamına başlamıştır.
 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ