Çerez Örnek

MİMARLIK BÖLÜMÜ

Mimarlık mesleği, insan yaşamında önemli olan çevreyi ve kenti güzelleştirmeyi, yaşam mekânlarını ve kamusal alanları daha yaşanabilir hale getirmeyi amaç edinmiş, mekânı ve yeri tasar­larken insan yaşamını da şekillendirdiğinin bilinciyle yürütülen bir di­siplindir.Mimarlık Bölümü bünyesinde Restorasyon Anabilim Dalı kurulmuş­tur.

Programın amacı, estetik, tarihsel, belge­sel değerlere sahip kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere ak­tarılması amacıyla uzmanlık eğitimi vererek, anıtlar ve anıtsal yapıla­rın envanter çalışmalarını yapabilen, rölöve, restitüsyon önerisini, restorasyon/rekonstrüksiyon projelerini hazırlayabilen ve bunların uygulamasında görev alabilen yeterli bilgi ve donanıma sahip sanat elemanlarının yetiştirilmesidir. Kültür mirası başta olmak üzere korunması gereken yapılı çevreyle ilgili kuram ve uygulamayı bir arada yürüterek yerel ve evrensel ortamlardaki etkileşimin de şekillendireceği platformlarla eğitim, uygu­lama ve araştırma alanlarında bütünleşen bir mimarlık eğitimi hedeflenmektedir.

 

                                                                                                                   

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ