EGE ÜNİVERSİTESİ

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

İdari Kadro

 

 

 

        İlyas BİLİR

Fakülte Sekreteri Vekili

       ilyas.bilir@ege.edu.tr

4342

Deniz IŞIK

Şef

deniz.isik@ege.edu.tr

4351

Melisa KESKİN

Özel Kalem

melisa.keskin@ege.edu.tr

2500

Selvin ŞENSOY TURAN

Yardımcı Hizmetler

selvin.sensoy.turan@ege.edu.tr

4345

Şenay KARLANKUŞ

Yardımcı Hizmetler

senay.karlankus@ege.edu.tr

4345