Çerez Örnek

Kökünde Mucize Var

Projenin temel amacı, Ege Üniversitesi Çocuk Kök Hücre Nakil Ünitesi’nde nakil yapılacak çocuk hastalara, onların ailelerine ve bağışçılarına (çocuk ya da erişkin) kök hücre naklinin tüm aşamalarıyla ilgili daha açık ve anlaşılır şekilde kavranabilecek düzeyde görsel materyaller tasarlamaktır.

Bu amaçla, Çocuk Kök Hücre Nakil Ünitesi ve Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi işbirliğinde kök hücre nakli hususunda hedef kitleye özel bilgilendirme tasarımları (el broşürleri, hareketli grafikler vb. gibi) hazırlanmıştır.

  

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ