Çerez Örnek
canlı destek

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Görsel İletişim Tasarımı görme ve algılama yetisini iletişime çok amaçlı katan bölümdür. Kitle iletişimi ve görsel iletişimin gereksinimi olan teknolojiyi estetikle birleştiren uygulamalarla bütünleşiktir. Geleneksel ve yeni medyanın tüm alanlarından, yazılı basından, dergi, gazete, afiş ve reklamdan, kurumsal kimlik uygulamalarına dek görsel iletişim kuram teknik ve uygulamalarını yaratıcı düşünceyle kullanılır hale getirmektir. Görsel iletişim tasarımında hedef kitleye bir mesajı iletmek, yaratıcı bir fikri görselleştirme yeteneği ve yaratıcılığına dayanmaktadır.

Görsel tasarımcı yaratıcı metin, görüntüler, hareket ve ses gibi iletişim araçlarını yeni medya, televizyon, bilgisayar, akıllı iletişim araçları ve mekanlar, arayüz/etkileşim tasarımı, basılı ürünler ve tüm iletişim mecraları üzerinde kullanır. Bu bölümün eğitiminde öğrenciler; tasarım prensiplerine odaklı yaratıcı problem çözme, görsel düşünme, güçlü ve etkili iletişim becerileri kazanma, içerik geliştirme/kavramsal düşünme, kurum kimlik tasarımı oluşturma, marka yaratım sürecinde reklam mecralarının tasarımı seçimi ve kullanımı üzerine odaklanır.

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nde ilk kez öğrenci alacak Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde kuramsal bilgiyi pratik uygulamalarla harmanlayacak, yeni nesil iletişim araçlarıyla geleceğin tasarımcılarını yetiştirmek hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bölümde açılan derslerin içeriği bilim, sanat ve teknoloji temelinde oluşturulmuştur. Görsel iletişim tasarımı alanındaki yenilikleri, alanın öncü sanatçıları ve tasarımcılarını takip ederek, seminerler ve atölyeler aracılığıyla öğrencilerimiz için zengin bir ders programı oluşturulmuştur. Sanat ve tasarımın farklı yönlerini öğrenmek ve bu öğretileri dijital ortamlarda gerçekleştirmek isteyen geleceğin tasarımcı adayları ülkemizin en güçlü ve köklü üniversitesinde bu eğitim fırsatını elde edeceklerdir.

                                                                                                                        

Bölüm Tanıtım bilgilerine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

http://www.gstmf.ege.edu.tr/files/gstmf/icerik/gorsel%20iletisim%20bolumu-tanitim-press.pdf

 

 

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ