Çerez Örnek

AKADEMİK KADRO

 

GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ

 

 

Doç. Dr. Cem GÜZELOĞLU

Bölüm Başkanı

-

0232 311- 4841

cem.guzeloglu@ege.edu.tr

 

Doç. Dr. Eda ER 

Bölüm Başkan Yardımcısı

-

0232 311- 3736

eda.er@ege.edu.tr

 

Öğr. Gör. Dr. Damla İŞBİLEN

Bölüm Başkan Yardımcısı

-

0232 311- 4654

damla.isbilen@ege.edu.tr

 

Prof. Dr. Metin ÇOLAK

-

0232 311- 4351

colak.metin@ege.edu.tr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Murat ÜNAL

-

0232 311- 1856

murat.unal@ege.edu.tr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Onur Orkan AKŞİT

-

0232 311- 3752

onur.orkan.aksit@ege.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi Elçin AS

-

0232 311- 1166

elcin.as@ege.edu.tr

 

 

Öğr. Gör. Dr. Yeliz TUNA

-

0232 311- 1169

yeliz.tuna@ege.edu.tr

 

 

 

Araş. Gör. Seçil ÜÇ 

-

0232 311- 2500

secil.uc@ege.edu.tr

Öğr. Gör. Muhittin Eren SULAMACI

-

0232 311- 2500

eren.sulamaci@ege.edu.tr

 

 

 

 

GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜMÜ

 

 

           Doç. Dr. Hatice TOZUN

             Bölüm Başkanı

              0232 311 2500

              hatice.tozun@ege.edu.tr

   

 

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ