Çerez Örnek

Sanatsal Düzenleme ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu

EGE ÜNİVERSİTESİ

GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

SANATSAL DÜZENLEME VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER KOMİSYONU

 

  1. Fakültenin ulusal ve uluslararası tüm sanatsal, kültürel ve tasarım disiplinlerini kapsayan etkinliklerinin organize edilmesinden sorumludur.
  2. Fakültenin sanat ve kültür alanındaki gelişmelerinin periyodik aralıklarla değerlendirilmesinden ve aynı zamanda Fakülte üst yönetimi ile paylaşılmasından sorumludur.
  3. Sanatsal ve kültürel etkinliklerin koordinasyonunun sağlanmasından ve girişimde bulunulan sanatçılarla iletişim sağlanmasından sorumludur.  
  4. Sanatsal ve kültürel etkinlikler için başvurulan formları değerlendirmekten ve yanıtlamaktan sorumludur.
  5. Yurt içi ve yurt dışındaki benzer kurullarla, Üniversite ile Fakültenin misyon ve vizyonuna uygun müşterek çalışmalar yapılmasından, bilgi alışverişinde bulunulmasından sorumludur.
  6. Sanatsal, kültürel etkinliklere yönelik öğrenci, akademisyen ve sanatseverleri bilgilendirecek tanıtım materyallerinin hazırlanmasından, Fakülte web sitesinde ve sosyal medyada paylaşılmasından, sergilerin fotoğraf ve video ile belgelendirilmesinden, arşivlenmesinden sorumludur.
  7. Yapılan sanatsal, kültürel etkinliklerin Ege Üniversitesi Rektörlüğü Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü ile paylaşılmasından sorumludur.
  8. Sergilenecek eserlerin sergilenmeye hazır hale getirilmesinden, asma sistemlerinin ve taşıma düzeneklerinin kurulmasından sorumludur.

 

Komisyon Başkanı

Doç. Dr. Cem Güzeloğlu

 

Komisyon Üyeleri

Öğr. Gör. Dr. Yeliz Tuna  

Öğr. Gör. Eren Sulamacı

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ